a- Container tipleri ve gemi detayları
b- LDM ve CBM hesaplama bilgileri

Armatör Gemi sahibi, taşıyıcı
Acente Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
NVOCC “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)
Co-Loader Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
Forwarder Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
Bill Of Lading (B/L) Denizyolu konşimentosu
Master B/L Ana konşimento
House B/L Ara konşimento
Charter Taşıma Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır
Charter Party Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir
Bulk Yükleme Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme
Broker Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu
RO-RO Taşımacılığı Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık
Yükleme Boşaltma Terimleri
Free In (FI) Limandaki yükleme masrafı
Free Out (FO) Limandaki boşaltma masrafı
Liner In (LI) Yükleme masrafının armatöre ait olması
Liner Out (LO) Boşaltma masrafının armatöre ait olması
Stuffing İstifleme, yükü konteynere yerleştirme
Unstuffing Konteynerin içini boşaltma
Stevedoring Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti
Liman Terimleri
Storage Limanda depolama / ardiye
Demuraj Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
Free Time Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
THC (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti
Geçici Kabul Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.
Navlunla İlgili Terimler
CAF (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi
BAF (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
Primaj Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret
War Risk Surcharge (WRS) Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret
High Cube Surcharge High Cube konteyner için alınan ilave ücret
IMCO Charge Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret

Araç Tipleri:
Standart Konteynerler (Dryvan)
: Standart konteynerler genel amaçlı kullanılan konteynerlerdir. Her çeşit kuru yükün taşınmasında bu konteynerlerla sağlanmaktadır. Ölçüleri genellikle 20′ ve 40′ olmakla birlikte 45′ ve aynı zamanda son dönemde 54′ uzunlukta konteynerler kullanılmaya başlamıştır.

High Cube Konteynerler: Bu tarz konteynerler standart konteynerlerle yapısal olarak benzerlik taşımakla beraber yüksekliği 2591mm olan box konteynerlerden 2896mm yüksekliği ile iç hacmi daha fazla yüklemeye olanak sunan bir konteyner tipidir. Genellikle 40′ olarak üretilmiştir. Kullanım alanları her çeşit kuru yük, hafif ve hacimli yükler ve yüksekliği 2,7m’ye kadar olan gabari yüklerin taşınmasında kullanılır.

Open Top Konteynerler: Open top konteynerlerin standart konteynerlerden farkı tavan kısmı tamamen açık olmasıdır. İç dolumu yapıldıktan sonra branda ile kapatılır. Genel olarak ölçüleri 20′ ve 40′ uzunluktadır. Yükü tepeden koymaya olanak sağladığından dolayı doğal kullanım alanları, konteyner kapısından sığmayan gabari yükler ile elleçlenmesi vinç benzeri ekipmanlarla yapılması gereken yüklerdir.

Flatrack Konteynerler: Flatrack konteynerler bir taban platformu ve iki uç duvarından oluşan taşıma araçlarıdır. Gerektiğinde uç duvarlar dik sabitlenebilir ya da kapatılarak tabana yatırılarak bir taşıma platformuna dönüşür. Genel olarak 20′ ve 40′ ölçüde üretilmektedir. Kullanım alanları ağır tonajlı yükler, geniş ya da yüksek taşmalı yüklerdir. İki ya da daha fazla flatrack konteynerden platform oluşturularak yüksek hacimli break bulk yüklerin taşınması ve sabitlenmesinde de kullanılır.

Platformlar (plats): Platformlar yapısal olarak yalnızca taban platformu biçimindedir. Uç ve yan duvarları yoktur. Küçük alanda ağır tonajlı yükleri taşımaya uygundur. Ölçüleri genellikle 20′ ve 40′ olarak üretilmektedir. Kullanım alanları gabari yükler ile ağır tonajlı yüklerdir.

Havalandırmalı (Ventilated) Konteynerler: Havalandırmalı konteynerleri, tepe ve taban profillerindebulunan havalandırma kanallarından doğal hava dolaşımına izin veren konteyner tipidir. Genel olarak ölçüleri 20′ olarak üretilmektedir. Kullanımı alanları havadar ortamda taşınması gerekli yüklerdir. Yaygın olarak yeşil kahve tanelerinin taşınmasında kullanılmaktadır.

Soğutuculu (Reefer) Konteynerler: Soğutuculu (Reefer) konteynerler, içerisinde soğutma ünitesi bulunan özel yalıtımlı konteynerlerdir. Genel olarak 20′ ve 40′ ölçüde üretilmektedir. High cube olan konteynerler hafif ve hacimli yüklerin (çiçek, meyve vb.) taşınmasında kullanılır. Doğal kullanımı 0 ºC’nin altında ya da üzerindeolan sabit ısıda taşınan gıda ürünleridir.

Dökme Yük (Bulk) Konteynerleri: Dökme yük konteynerler tavan kısmında 3 adet yükleme kapağı ve kapı kısmında yer alan 2 adet tahliye kapakları olan konteynerlerdir. Genel olarak ölçüleri 20′ olarak üretilmektedir. Kullanım alanı hayvan yemi, tahıl, baharat vb. yüklerin taşınmasıdır.

Tank Konteynerler: Taşıyıcı özelliğine sahip olan tank ile çevreleyen profil çerçeveden oluşan konteynerlerdir.

Denizyolu Konteyner Tipleri

Cargo

İç Ölçüleri
Uzunluk 5,897 mm
Genişlik 2,348 mm
Yükseklik 2,390 mm
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm
Yükseklik 2,280 mm
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg)
Dara 2,240 kg (2,290 kg)
Max Yükleme 28,240 kg (21,710 kg)
Yükleme Hacmi 33 metre küp

Cargo

İç Ölçüleri
Uzunluk 13,031 mm
Genişlik 2,348 mm
Yükseklik 2,390 mm
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm
Yükseklik 2,280 mm
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg)
Dara 3,750 kg (3,770 kg)
Max Yükleme 28,750 kg (26,710 kg)
Yükleme Hacmi 68 metre küp

Cube

İç Ölçüleri
Uzunluk 12,031 mm
Genişlik 2,348 mm
Yükseklik 2,695 mm
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm
Yükseklik 2,585 mm
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg)
Dara 3,940 kg (3,990 kg)
Max Yükleme 28,560 kg (26,490 kg)
Yükleme Hacmi 76 metre küp

20′ Konteyner

İç Ölçüleri
Uzunluk 5,897 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,240 kg (2,290 kg) 4,940 lb (5,050 lb)
Max Yükleme 28,240 kg (21,710 kg) 62,260 lb (47,860 lb)
Yükleme Hacmi 33 metre küp 1,169 feet küp

40′ Konteyner

İç Ölçüleri
Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,390 mm 7 ft 9.90 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,280 mm 7 ft 5.45 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 3,750 kg (3,770 kg) 8,270 lb (8,310 lb)
Max Yükleme 28,750 kg (26,710 kg) 63,380 lb (58,890 lb)
Yükleme Hacmi 68 metre küp 2,385 feet küp (2,379)

40′ High Cube Konteyner

İç Ölçüleri
Uzunluk 12,031 mm 39 ft 5.66 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 3,940 kg (3,990 kg) 8,690 lb (8,880 lb)
Max Yükleme 26,490 kg (26,490 kg) 62,960 lb (58,400 lb)
Yükleme Hacmi 76 metre küp 2,689 feet küp (2,684)

45′ High Cube Dry Konteyner

İç Ölçüleri
Uzunluk 13,555 mm 44 ft 5.68 in
Genişlik 2,348 mm 7 ft 8.44 in
Yükseklik 2,695 mm 8 ft 10.12in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm 7 ft 8.01 in
Yükseklik 2,585 mm 8 ft 5.75 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 4,880 kg 10,760 lb
Max Yükleme 27,620 kg (25,600 kg) 60,890 lb (56,440 lb)
Yükleme Hacmi 86 metre küp 3,031 feet küp

* 1999’dan itibaren 20′ konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
* 2002’den itibaren 40′, 40′ HC, ve 45′ lik konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.

20′ Çelik Soğutuculu Konteyner

İç Ölçüleri
Uzunluk 5,458 mm 17 ft 10.76 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,262 mm 7 ft 5.06 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,267 mm 7 ft 5.10 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 3,120 kg (2,290 kg) 6,880 lb (6,530 lb)
Max Yükleme 27,360 kg (21,040 kg) 60,320 lb (46,380 lb)
Yükleme Hacmi 28 metre küp 1,000 feet küp

40′ High Cube Çelik Soğutuculu Konteyner

İç Ölçüleri
Uzunluk 11,587 mm 38 ft 0.29 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,539 mm 8 ft 4.00 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,572 mm 8 ft 5.40 in
Ağırlık
Max Brüt 34,000 kg (34,480 kg) 74,960 lb (67,200 lb)
Dara 4,700 kg (4,800 kg) 10,360 lb (10,580 lb)
Max Yükleme 29,300 kg (25,680 kg) 74,960 lb (56,620 lb)
Yükleme Hacmi 67 metre küp 2,378 feet küp

40′ High Cube Alum Soğutuculu Konteyner

İç Ölçüleri
Uzunluk 11,585 mm 38 ft 0.29 in
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,527 mm 8 ft 3.49 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,290 mm 7 ft 6.16 in
Yükseklik 2,493 mm 8 ft 2.10 in
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg (30,480 kg) 71,650 lb (67,200 lb)
Dara 4,110 kg 9,060 lb
Max Yükleme 28,390 kg (26,370 kg) 62,590 lb (58,140 lb)
Yükleme Hacmi 67 metre küp 2,367 feet küp

* 2002’den itibaren 20′ çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.
* 2002’den itibaren 40′ çelik soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 34,000 kg dir.
* 1999’dan itibaren 40′ alüminyum soğutuculu konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 32,500 kg dir.

20′ Üstü Açık Konteyner(Open Top)

İç Ölçüleri
Uzunluk 5,893 mm 19 ft 4.21 in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,384 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg (24,000 kg) 67,200 lb (52,910 lb)
Dara 2,320 kg (2,450 kg) 5,120 lb (5,400 lb)
Max Yükleme 28,160 kg (21,550 kg) 62,080 lb (47,510 lb)
Yükleme Hacmi 33 metre küp 1,155 feet küp

40′ Üstü Açık Konteyner(Open Top)

İç Ölçüleri
Uzunluk 12,032 mm 39 ft 5.31 in
Genişlik 2,346 mm 7 ft 8.36 in
Yükseklik 2,381 mm 7 ft 9.74 in
Kapı Açılışı
Genişlik 2,338 mm 7 ft 8.05 in
Yükseklik 2,244 mm 7 ft 4.35 in
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
Dara 4,120 kg 9,080 lb
Max Yükleme 26,360 kg 58,120 lb
Yükleme Hacmi 66 metre küp 2,346 feet küp

* 2002’den itibaren 20′ üstü açık konteynerlar için maksimum brüt ağırlık 30,480 kg dir.

20′ Flat Rack Konteyner(Üstü ve Yanları Açık)

İç Ölçüleri
Uzunluk 5,958 mm 19 ft 4.17 in
Genişlik 2,018 mm 6 ft 7.45 in
Yükseklik 2,077 mm 6 ft 9.77 in
Kapı Açılışı
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg 67,200 lb
Dara 2,720 kg 6,000 lb
Max Yükleme 27,760 kg 62,120 lb
Yükleme Hacmi 25 metre küp 882 feet küp

40′ Flat Rack Konteyner(Üstü ve Yanları Açık)

İç Ölçüleri
Uzunluk 11,986 mm 39 ft 3.89 in
Genişlik 2,236 mm 7 ft 4.03 in
Yükseklik 1,968 mm 6 ft 5.48 in
Kapı Açılışı
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık
Max Brüt 45,000 kg 99,210 lb
Dara 5,980 kg 13,180 lb
Max Yükleme 39,020 kg 86,030 lb
Yükleme Hacmi 53 metre küp 1,862 feet küp